top of page

Rimèd razié pou Neg modi


Fré mwen Ou di a sou la tè ou tou sèl Ou di la viw ni gou fiel Ou di pouw lanmou fini Ou di ou sé an nèg modi Jòdi ou vini épi doulè la vi Tchèw ranpli épi dlo lapli Vini chèché ti bren répi Chèché mannyè djéri, souri An lè an santié Mònn Vè, Yè, mwen désidé pati Mwen bennyen adan richès' la nati Gadé si, gadé sa. Santi si, santi sa Epi i kriyé mwen. I souri ba mwen Sé li ki élé mwen I di mwen : vini wè mwen I di mwen : vini pran mwen Mwen di wi san sav poutji Jòdi ou la, ek jòdi mwen sav poutji I té lé baw koulè la vi. I té lé baw limiè la vi. I té lé baw dousè lavi. I té lé baw chalê lavi. Wi. Sété baw, frè mwen É sé sa mwen ni baw jòdi Ou pa ni pou bwey. Ou ni pou gadéy.

Jis gadéy maten, midi kon swè Jis pran tan gadéy. Jis kozé épiy Kitéy pran kan an kòw ek nanm-ou Kitéy djéri tchèw Mi sèl rimèd' mwen pé baw jòdi An ti flè soley Pou ripran larèl Pou wè kouman la vi a bel

Alé ek viré. Viré di mwen si ou modi.

Alé ek sonjé. Sonjé di la nati Mèsi.


Miguelle Hilaire, oct 2020

Comments


Featured Posts
Revenez bientôt
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page