top of page

La doum de Pierrette

Ma doum à moi

Sé bel ti kay en bwa-a papa mwen té konstwi

Épi fey tol, épi kat poto bwa i té koupé an bon lalinn

I té ni dé shanm, an sal pou manjé

An la tuisinn, séparé pa an lakou an tè,

Nou té douz frè é sè

Lé swè, lè nou té fini fè tout travay nou

Nou té ka alé joué zwel séré an chan kann-lan

Pli bel-la sété douch-la nou té ka désann pran anba lasous-la

Dlo-a té fret, glasé

I té ka sésir

To kow té ka gratéw pass sé fey kann-lan té ka blésé

Men an jou ba mwen tou sa fini

Manman mwen di mwen nou ka plaséw’ou kay an madanm rich ki biswoin konpanyi

Mi tout krab-la mô an bari-a

De pauvreté matérielle,

Mwen dékouvè lanmisè lanmou, lisolman adan an gran vila krèyol

Pierrette Présent, sept 2020

Σχόλια


Featured Posts
Revenez bientôt
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page