top of page

Jou kaskod rivé

An nou alé, an nou alé man diw ! I ja tan pou nou fey an fwa menm. Fè vit, kouri, pa palé, yo kay tann nou. Sé kaskod jodi !

Pli vit frè-a ! Bay alé sista ! Man ka santi yo déyè nou. Men non man diw ! Sé tjèw ki ka bat fo ! Sé tjé ki ka vibré. Vibré fos libèté ki rété fèmen twop. Nou kay rivé : pa pè ! Nou kay rivé. Pas sé pa jodi.

Répondè ja ka sonné an tèt nou : JOU KASKOD RIVÉ MANMAY ! Pou nou kriyé limanité...

Viv nou menm !

L'heure de nous-mêmes a sonné !

It's nation time !

Tan-an rivé manmay !

I ja tan pou nou eskizé an vré. Man ja ka vwè nou kay riviré lwen.

Répondè ! King Kong nou té yé avan yo !

Chayé ! Non : alé ! Fè nou blié ki moun nou yé.

Nou kay pé sélébré zansèt non ki toujou sonjé nou ek konté nou lespwa rèv-nou

Jodi sé gwan jou. Sé jou rinésans nou ! Tanbou sonné, tiwa palé gwoka vibré, tanbouyé bay la vwa !

Featured Posts
Revenez bientôt
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Black Square
  • Twitter Black Square
  • Google+ Black Square
bottom of page